LAST VAN INFILTREREND VOCHT?

Last van infiltrerend vocht?
Hebt u ook last van water in uw kelder? Dan is de kans groot dat u te maken hebt met infiltrerend vocht. De oorzaak hiervan kan te wijten zijn aan het niet-waterdicht zijn van de omtrekmuren en/of de keldervloer.

Lees meer