De belangrijkste oorzaken van doorslaand vocht

Doorslaand vocht ontstaat door het doorslaan van regenwater doorheen de muren zonder spouw. Als er wel een spouwmuur zou zijn, kan het regenwater zich onmogelijk een horizontale weg naar de binnenruimte banen. Hierbij heeft de spouw een belangrijke functie als ventilatie voor het doorgeslagen vocht (als afvoer voor de waterdamp).

Open stootvoegen of ventilatieroosters in de gevel die verstopt zijn met vuil of valspecie kunnen ook een oorzaak zijn van een slechte spouwventilatie. Hierdoor kan een combinatie van doorslaand vocht en condensatie alsnog zorgen voor een vochttransport naar de binnenmuren.

Tot slot kan een vochtbrug ook ontstaan door bouwfouten waarbij er verbindingen ontstaan tussen de binnenspouwmuur en de buitenspouwmuur. Mogelijke bouwfouten kunnen zijn: mortelresten op de verkeerde plaatsen of steenresten in de spouw. De aanwezigheid van dit soort onzichtbare bouwfouten wordt door Aquaconsult gedetecteerd in het kader van de vrijblijvende vochtdiagnose.

Meer informatie en prijzen opvragen

Beantwoord de vragen hieronder en krijg op basis hiervan meer informatie, de prijzen en onze brochure.