Vochtproblemen in de kruipruimte

Veel woningen beschikken enkel over een kruipruimte. Net zoals bij gewone kelders, kunnen hier uiteraard vochtproblemen ontstaan door het blank komen te staan van de kruipkelder. Oorzaken hiervan zijn insijpeling van grondwater of opstijgend vocht uit het grondwater.

De hoge luchtvochtigheid die vaak in kruipkelders heerst, zorgt voor een groot verschil in dampdruk tussen de kruipruimte en het woongedeelte. Via een open verbinding kan op die manier vocht de woning binnendringen. Open verbindingen kunnen onder meer zijn:

  1. Luiken in de kruipruimte
  2. Meterkasten met leidingdoorvoeren
  3. Aansluitingen tussen vloeren en wanden

Van de kruipruimte naar het woongedeelte

Veel kelders en kruipruimtes staan soms onder water of hebben een hoge luchtvochtigheid. Die vochtige lucht kan zijn weg naar het droge woongedeelte vinden op drie verschillende manieren:

  1. Dampdiffusie: waterdamp gaat van zones met een sterke concentratie aan damp (waar een hoge dampspanning heerst) naar zones met een minder hoge waterdampconcentratie.
  2. Capillair vochttransport: capillaire poriën zijn doorgaande, onderling verbonden poriën in bijvoorbeeld cementsteen met een grootte tussen circa 10 en 1000 nm. In de bouw vindt capillaire werking plaats bij het opzuigen van water door bakstenen (optrekkend vocht, opstijgend vocht).
  3. Luchttransport: een luchtstroom van de kruipruimte naar de woning kan ontstaan als de kruipkelder een open verbinding heeft met de buitenlucht, als er luchtlekken zijn tussen de kruipruimte en de woning of als er een groot drukverschil heerst tussen het kruipgedeelte en de woning.

Oplossingen voor een droge kruipkelder

1. Een vochtige kruipkelder moet eerst en vooral voorzien worden van goede ventilatieroosters zodat condensatie in de ruimte geen kans krijgt.

2. Luchtlekken tussen de kruipkelder en de woning moeten ook gedicht worden als er vochtproblemen opduiken. Die luchtlekken bestaan door verschillende redenen:

  • Het doorvoeren van leidingen van de kelder naar de woning
  • Kruipruimteluiken of kelderluiken
  • De capillaire werking van de woningvloer zelf

3. Drukverschillen tussen het keldergedeelte en de woning moeten aangepakt worden. Er kunnen verschillen in dampdruk ontstaan door drie factoren: het ‘schoorsteeneffect’ in de winter (door het temperatuurverschil tussen binnen en buiten), een mechanische afzuiging die niet goed afgesteld staat of de winddruk die onderdrukken en bovendrukken creëert.

De basis is altijd: lucht die door de onderdruk naar binnen stroomt, moet op één of andere manier ook terug naar buiten kunnen stromen. Als het drukverschil zich niet op natuurlijke wijze kan herstellen, moet het manueel worden gebalanceerd met de installatie van bijvoorbeeld een ventilatiesysteem.

Vochtige kelder of kruipruimte? Vraag hier meer informatie en de brochure

Beantwoord de vragen hieronder en krijg op basis hiervan meer informatie en onze brochure.