VENTILATIE

Goede ventilatie is belangrijk, niet alleen ter preventie van vochtproblemen maar ook om een gezonde luchtkwaliteit in huis te bevorderen.

VOORDELEN

  • Definitieve en duurzame oplossing
  • Sluitende garantie
  • Snelle uitvoering
  • Eventuele tussenkomst overheid (premie)
  • Stijging Meerwaarde vastgoed
  • Verlaging energiekosten

WERKWIJZE

De meest toegepaste ventilatiesystemen in woningen zijn ventilatiesysteem van het type C of D. Het is ook mogelijk om losse ventilatoren aan te sluiten op een bestaand afvoerkanaal. Deze techniek wordt vooral in badkamers en kleine ruimtes toegepast.

Onze technische adviseurs hebben reeds heel wat jaren ervaring in het bepalen hoe het vocht best bestreden dient te worden.

Meer informatie en brochure opvragen

Beantwoord de vragen hieronder en krijg op basis hiervan meer informatie en onze brochure.