VOCHTIGE KELDER?

Detecteer je probleem.  Stemt één van deze foto’s overeen met jouw vochtige kelder of infiltratie van vocht in de kelder?  Klik hier om de oplossing te ontdekken of lees hieronder verder of uw probleem de symptomen heeft van een vochtige kelder.

SYMPTOMEN

  • Binnenkomend grondwater
  • Vlekken of witte zoutkringen
  • Verkleurde bezetting
  • Afgebrokkelde bezetting
  • Schimmel
  • Muffe geur
  • Houtrot

DIAGNOSE

INFILTRATIE: Indien er sprake is van infiltratie dient men te bepalen of het bovengrondse (doorslaand vocht of lekken,…) of ondergrondse (grondwater, lekken riolering, zakwater,…) infiltratie is.

GEEN INFILTRATIE: Indien er geen infiltratie is, maar er zich toch vochtproblemen voordoen dan betreft het vaak een tekort aan ventilatie. De kelder reinigen en schilderen met kelderverf en een ventilatiesysteem plaatsen is dan een uitstekende keuze om de vochtproblemen op te lossen. Contacteer onze specialisten voor meer info

Meer informatie en brochure opvragen

Beantwoord de vragen hieronder en krijg op basis hiervan meer informatie en onze brochure.