Kom je in aanmerking voor de Vlaamse Renovatiepremie?

Wie zijn huis verbouwt of renoveert, maakt in Vlaanderen aanspraak op verschillende premies en subsidies. Twee hiervan zijn de Totaalrenovatiebonus (of BENO-pass) en de Overkoepelende Renovatiepremie. De BENO-pass kan je aanvragen als je een balansventilatie laat zetten. De Overkoepelende Renovatiepremie is voor andere werken zoals het injecteren van muren of een kelder laten dichten.

Een mogelijke premie hangt wel af van de te behandelen oppervlakte, de aard van de woning, de verwachte kosten en de historiek van de aanvrager.

Voor een gedetailleerde berekening van de kosten en premies verwijzen we naar de gratis expertise van Aqua Consult.

Totaalrenovatiebonus (of BENO-pass)

Voor de BENO-pass zijn dit de voorwaarden:

 

  • De totaalrenovatiebonus is enkel geldig op nieuw aangekochte en geplaatste ventilatiesystemen.
  • De woning moet aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk voor 1 januari 2006.
  • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
  • Het ventilatiesysteem moet gebruikt worden voor de hele woning.
  • Het aanmeldingsformulier moet bij de netbeheerder aankomen
    • met eindfactuur in 2020 uiterlijk 12 maanden na de eindfactuurdatum, enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
    • met eindfactuur in 2021-2022 uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum, enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 2 jaar oud zijn, komen in aanmerking.

De Overkoepelende Renovatiepremie

De voorwaarden voor een Overkoepelende Renovatiepremie zijn iets ingewikkelder.

HOOFDSTUK 1. DE BASISVOORWAARDEN

Je kan een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder. Als bewoner moet je meerderjarig zijn en je domicilie moet in dat huis staan. Ook mag je houder zijn van een ander zakelijk recht, bijvoorbeeld als vruchtgebruik.

Als verhuurder moet je de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar en heb je geen recht op de premie in de laatste drie jaar van het lopende huurcontract.

HOOFDSTUK 2. BIJKOMENDE VOORWAARDEN INKOMEN AANVRAGER

Voor een premie van 30% mag de eigenaar niet meer verdienen dan volgende bedragen:

 

a) 31.870 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste 

b) 44.620 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.570 euro per extra persoon ten laste

c) 44.620 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste.

 

In alle andere gevallen kan je recht hebben op een premie van 20%.

HOOFDSTUK 3. BIJKOMENDE VOORWAARDEN FACTUREN

De facturen (of een kopie daarvan) mogen op de datum van de aanvraag niet ouder zijn dan twee jaar. Let op: bestelbonnen, kassabonnen, offertes of verzendnota’s zijn geen facturen.

Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer, als facturen van aangekochte materialen om de werken zelf uit te voeren, gelden. Let wel op: de facturen moeten op naam staan van de aanvrager.

De werken waarvoor de premie wordt uitbetaald worden in categorieën ingedeeld. De factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden moet per categorie minstens €2.500 (excl. BTW) bedragen. Er geldt geen maximum factuurbedrag bij werken die te maken hebben met vochtbestrijding.

Vraag meer info over de Vlaamse renovatiepremie bij vochtbestrijding

Vraag een van onze Aqua Consult vochtexperts om meer informatie over de Vlaamse renovatiepremie in jouw gemeente of provincie. Vul het formulier hieronder in en kom rechtstreeks in contact met de vochtexpert uit jouw regio. Dit is een vrijblijvende aanvraag waarbij we je contacteren om een afspraak te maken via telefoon of op de werf. Zo kunnen we enkele vragen stellen en kijken of je in aanmerking komt!