Kom je in aanmerking voor de Vlaamse Renovatiepremie?

Wie zijn huis verbouwt of renoveert, maakt in Vlaanderen aanspraak op verschillende premies en subsidies, waarvan de Vlaamse Renovatiepremie er een is. Hoe kom je in aanmerking voor de Vlaamse Renovatiepremie? We geven je alvast wat meer informatie hieronder. Voor een gedetailleerde berekening van de kosten en premies verwijzen we naar de gratis expertise van Aqua Consult. Een mogelijke premie hangt namelijk steeds samen met de te behandelen oppervlakte, de aard van de woning, de verwachte kosten en de historiek van de aanvrager.

HOOFDSTUK 1. DE BASISVOORWAARDEN

Een inwoner van het Vlaams Gewest die een gebouw wil renoveren of een bestaand gebouw wil omvormen tot een woning kan aanspraak maken op de Vlaamse renovatiepremie. Hou rekening met volgende factoren bij het plaatsen van uw aanvraag:

DOMICILIE: De eigenaar-bewoner moet zijn domicilie in de woning hebben op het moment van aanvraag.

LEEFTIJD VAN DE WONING: De woning moet minstens 30 jaar oud zijn en zich bevinden in het Vlaams Gewest.

HOOFDSTUK 2. BIJKOMENDE VOORWAARDEN INKOMEN AANVRAGER

De eigenaar mag niet meer verdienen dan volgende bedragen:

a) 42090 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste (42.890 euro voor aanvragen vanaf 2018)

b) 60120 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.370 euro per extra persoon ten laste (61.270 euro en 3.440 euro voor aanvragen vanaf 2018)

c) 60120 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.370 euro per persoon ten laste (61.270 euro en 3.440 euro voor aanvragen vanaf 2018)

HOOFDSTUK 3. BIJKOMENDE VOORWAARDEN FACTUREN

FACTUURDATUM: De facturen (of een kopie daarvan) mogen op de datum van de aanvraag niet ouder zijn dan twee jaar en mogen niet dateren van voor de aankoop van de woning. Let op: bestelbonnen, kassabonnen, offertes of verzendnota’s zijn geen facturen.

Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer, als facturen van aangekochte materialen om de werken zelf uit te voeren, gelden.

MINIMUMBEDRAG: De werken waarvoor de premie wordt uitbetaald worden in categorieën ingedeeld. De factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden moet per categorie minstens €2.500 (excl. BTW) bedragen. Er geldt geen maximum factuurbedrag.

Vraag meer info over de Vlaamse renovatiepremie bij vochtbestrijding

Vraag een van onze Aqua Consult vochtexperts om meer informatie over de Vlaamse renovatiepremie in jouw gemeente of provincie. Vul het formulier hieronder in en kom rechtstreeks in contact met de vochtexpert uit jouw regio. Dit is een vrijblijvende aanvraag waarbij we je contacteren om een afspraak te maken via telefoon of op de werf. Zo kunnen we enkele vragen stellen en kijken of je in aanmerking komt!