Vochtbestrijding: zo ga je de strijd aan met vochtproblemen!

Als je last hebt van vochtproblemen en nood hebt aan een juiste vochtbestrijding, ben je zeker niet alleen. Ongeveer 1 op 4 woningeigenaars in Vlaanderen krijgt vroeg of laat te maken met vochtproblemen die een behandeling nodig hebben.

Hierdoor daalt het wooncomfort en daalt ook de waarde en verkoopwaarde van de woning. Een juiste diagnose van het vochtprobleem is essentieel om de (verborgen) oorzaak van de vochtsymptomen vast te stellen en om te ontdekken welke de beste oplossingen zijn. Afhankelijk van het specifiek probleem bestaan er verschillende soorten vochtbestrijding.

Gratis vochtdiagnose aanvragen

In dit artikel bespreken we alle types vochtbestrijding. Meer specifiek gaan we dieper in op:

 1. Alle soorten behandelbare vochtproblemen
 2. De vochtbestrijdingstechnieken
 3. Hoeveel vochtbestrijding kan kosten
 4. Of je subsidies kan krijgen voor het bestrijden van vochtproblemen

Soorten vochtproblemen in huizen

Vochtbestrijding wordt natuurlijk alleen maar toegepast bij specifieke vochtproblemen in woningen. Eerst bespreken we alle verschillende oorzaken.

Vochtproblemen in huizen kunnen ontstaan op 9 verschillende manieren:

 1. Bouwvocht
 2. Optrekkend of opstijgend vocht
 3. Condensatievocht
 4. Vochtproductie door bewoning
 5. Doorslaand vocht
 6. Vochtige kruipruimten
 7. Vochtige kelders
 8. Bouwfouten
 9. Een geringe ventilatie

1. Bouwvocht

Vochtproblemen door bouwvocht

Altijd wanneer men een nieuwe woning bouwt, komen er grote hoeveelheden bouwvocht in de woning te zitten door het intense watergebruik. Denk hierbij aan het aanmaken van beton, cement of gips. De nieuwbouwwoning bevat hierdoor tijdens de eerste twee jaar na oplevering een verhoogde vochtconcentratie.

Deze tijdelijke verhoogde vochtconcentratie kan aanleiding geven tot vochtproblemen in de bouwconstructie.

LEES MEER

2. Opstijgend vocht

Opstijgend of optrekkend vocht

Vocht dat opstijgt of optrekt door de capillaire werking van muren is één van de grootste vochtproblemen die er bestaan. De meeste gevallen van vochtbestrijding hebben te maken met het bestrijden van vocht dat optrekt in keldermuren of muren op het gelijkvloers. Opstijgend vocht is niet te verwarren met doorslaand vocht.

LEES MEER

3. Condensatievocht

Vochtproblemen door condensatie

Lucht bevat altijd een bepaalde hoeveelheid vocht. Hoe hoger de luchttemperatuur, hoe hoger de luchtvochtigheid kan zijn. Vandaar heeft lucht in woningen altijd een hogere luchtvochtigheid dan buitenlucht.

LEES MEER
Condensatie vocht

4. Vochtproductie door bewoning

Vochtproductie door bewoning

Simpelweg door een huis te bewonen, wordt de luchtvochtigheid verhoogd. Dat is natuurlijk helemaal geen probleem maar dient mogelijks wel opgevangen te worden met extra ventilatie.

LEES MEER

5. Doorslaand vocht

Regendoorslag

Doorslaand vocht ontstaat door regendoorslag waarbij het regenwater zich een horizontale weg kan banen doorheen onbehandelde muren.

LEES MEER

6. Vochtige kruipruimte

Kruipruimte met vochtproblemen

Kruipruimten en kelders hebben meestal een heel hoge luchtvochtigheid. Hierdoor ontstaat een dampdrukverschil tussen de kruipruimte en de rest van de woning. Bij een hogere dampdruk in de kruipkelder kan hierdoor vocht de woning binnendringen.

LEES MEER

7. Vochtige kelders

Kelderruimte met vochtproblemen

Bij kelders geldt hetzelfde als bij kruipkelders: het zijn plaatsen die gevoelig zijn aan verschillende soorten vochtproblemen zoals een hoge luchtvochtigheid, met de hierbij gepaarde condensatieproblemen of schimmelvorming.

LEES MEER
Vocht in de kelder

8. Bouwfouten

Menselijke fouten als oorzaak van vochtproblemen

Bij de bouw van een woning kunnen verschillende bouwfouten de oorzaak vormen voor toekomstige vochtproblemen. Hierbij denken we aan puin in de spouw of mortelresten die een brug leggen tussen twee spouwmuren. Hierdoor kan het vocht capillair doorslaan naar de achterliggende binnenruimte.

LEES MEER
Vocht door bouwfouten en constructiefouten

9. Geringe ventilatie

Ventilatie: de oorzaak én oplossing van veel vochtproblemen

Het spreekt voor zich dat vochtige lucht niet kan ontsnappen uit een woonruimte als er geen ventilatieroosters of andere luchtopeningen aanwezig zijn. Een verkeerd geplaatste ventilatie of een bouwfout kan aanleiding geven tot condensatie doordat het vocht niet correct wordt afgevoerd. Op lange termijn geeft dit problemen. Een verbetering van de bestaande ventilatievoorzieningen of de installatie van een extra mechanische ventilatie kan een oplossing bieden.

LEES MEER
start hier met een gratis vochtdiagnose