KELDERDRAINAGE

Soms is de ondergrondse druk van het water te hoog en kan een traditionele kelderdichting geen oplossing bieden. In deze situatie gebruiken we een kelderdrainage die het teveel aan water in de kelder op de gewenste manier afvoert.

VOORDELEN

  • Droge kelder
  • Definitieve en duurzame oplossing
  • Sluitende garantie
  • Snelle uitvoering
  • Eventuele tussenkomst overheid (premie)
  • Stijging Meerwaarde vastgoed

WERKWIJZE

Het van binnenuit draineren van een natte kelder betekent dat zowel de muren als de vloeren behandeld worden en zorgt altijd voor een betrouwbare oplossing. Uw ongebruikte kelderruimte kan zelfs een nieuwe bestemming krijgen.

Onze technische adviseurs hebben reeds heel wat jaren ervaring in het bepalen hoe het vocht best bestreden dient te worden.

Meer informatie en brochure opvragen

Beantwoord de vragen hieronder en krijg op basis hiervan meer informatie en onze brochure.