Voordelen

  • Transparant en onzichtbaar
  • Extra isolatie voor de woning
  • Definitieve en duurzame oplossing
  • Sluitende garantie
  • Snelle uitvoering
  • Eventuele tussenkomst overheid (premie)
  • Stijging meerwaarde vastgoed
  • Verlaging energiekosten

Werkwijze

Eerst controleren onze specialisten de gevel en wordt de staat ervan geïnspecteerd. Een hydrofuge of gevelimpregnatie kan alleen succesvol uitgevoerd worden als de ondergrond een goede hechting kan verzekeren. De verdere werkwijze is afhankelijk van het type ondergrond van de gevel. Na de inspectie en eventueel enkele kleine herstellingen kan de gevel geïmpregneerd worden. Het impregneermiddel wordt dan met behulp van een sproeier op de gevel aangebracht.

Meer informatie en brochure opvragen

Beantwoord de vragen hieronder en krijg op basis hiervan meer informatie en onze brochure.