Nooit meer last van vochtproblemen! Ontdek onze Vochtoplossingen

Ventilatie is het proces waarbij vervuilde lucht wordt afgevoerd en verse, schone lucht wordt aangevoerd. Dit is van vitaal belang om diverse problemen op lange termijn te voorkomen. Een effectieve aanpak hiervoor is het gebruik van mechanische ventilatie. Maar wat houdt dit precies in? Op welke manier draagt het bij aan het bestrijden van vochtproblemen? En hoe kan mechanische ventilatie bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus? Al jouw vragen worden beantwoord in dit artikel.

Waarom is een goede ventilatie belangrijk?

De doorsnee Vlaming brengt het merendeel van zijn of haar tijd binnenshuis door. Desondanks merken we op dat de luchtkwaliteit binnen vaak aanzienlijk minder is dan buiten. Dit is vaak zo voor kelders, waar ventilatie doorgaans over het algemeen een uitdaging vormt. Dit brengt allerlei negatieve gevolgen met zich mee:

  • Zonder goede ventilatie kunnen er allerlei vochtproblemen ontstaan. Vooral problemen zoals condensatievocht zijn heel simpel op te lossen met ventilatie. En los je condensatievocht op? Dan kan je meteen iets doen tegen zwarte schimmel.
  • Een gebrekkige ventilatie kan ook allerlei gezondheidsproblemen met zich meebrengen.
  • Vochtige kamers zijn ook moeilijker te verwarmen, dus ventileren helpt je ook die energierekening naar beneden te brengen.
  • Naast het voorkomen en oplossen van vochtproblemen, is ventilatie ook heel goed om de lucht in huis te zuiveren waardoor de lucht gezonder en aangenamer is om in te leven.

Het grondig ventileren van je woning heeft dus alleen maar voordelen.

Zo ventileer je: het verschil tussen natuurlijke en mechanische ventilatie?

Zoals reeds gesteld, voer je door middel van ventilatie vervuilde lucht af en breng je verse, propere lucht binnen. Bij een natuurlijke ventilatie verloopt deze aan- en afvoer vanzelf. Door rasters die in de muren zitten, kan de vervuilde lucht naar buiten terwijl er verse lucht via een andere raster naar binnen komt. Of je zet een raam open. Ook dat is ventileren.

Toch is natuurlijke ventilatie niet altijd een goed idee. Zeker bij goed geïsoleerde huizen kan dit moeilijk zijn, want daar werd er alles aan gedaan om de warme lucht binnen te houden. Ook laten veel mensen de ventilatie dicht in de winter om de koude lucht tegen te houden. Op dat moment er zelfs geen sprake meer van ventilatie.

Ook is er een groot nadeel aan natuurlijke ventilatie: je kan niet (of toch heel moeilijk) de af- en toevoer van lucht regelen, in de winter komt er koude lucht binnen waardoor je energierekening de lucht in gaat.

Bij mechanische ventilatie vallen deze heikele punten weg en kan je wél de afvoer en/of toevoer van de lucht regelen, op een deels of volledig mechanische wijze. Er zijn drie verschillende combinaties mogelijk.

Mechanische ventilatie

De verschillende soorten mechanische ventilatie

Mechanische ventilatiesystemen worden onderverdeeld in types van A tot en met D. Ventilatiesysteem type A is natuurlijke ventilatie, dus daarover breiden we niet meer uit. Ventilatiesysteem type B is wel mechanische ventilatie, maar deze vorm wordt weinig toegepast in woningen. We bekijken even de details van ventilatiesystemen type C en D.

Ventilatiesysteem type C(+)

Vaak wordt met mechanische ventilatie verwezen naar het ventilatiesysteem C. Dit systeem is deels mechanisch: de toevoer van lucht gebeurt natuurlijk, maar de afvoer ervan verloopt mechanisch. Er zijn hierin twee types te onderscheiden:

  • Bij een mechanisch ventilatiesysteem type C gebeurt die afvoer van lucht continu.
  • Bij een ventilatiesysteem type C+ is het mechanische onderdeel een heel stuk slimmer, en zal het lucht afvoeren aan de hand van het CO²-gehalte of de vochtigheidsgraad in de kamer.

Ventilatiesysteem type D

Mechanische ventilatie van het type D gaat nog een stapje verder. Hierbij verloopt zowel de toevoer als de afvoer volledig mechanisch. Er bestaan diverse extra mogelijkheden, zoals de keuze voor een warmtewisselaar om meer energie te besparen. Ook bestaat de optie om te filteren op pollen en stof, wat vooral gunstig is voor mensen met allergieën.

Bij dit type mechanische ventilatie, ook wel balansventilatie genoemd, blijft de aan- en afvoer van lucht constant in evenwicht.

Wat is welk mechanisch ventilatiesysteem is de beste keuze?

Nu je weet wat het verschil is tussen mechanische ventilatie type C en type D, zetten we de voor- en nadelen even op een rijtje.

  • Type C is de kostenefficiëntere optie van de twee, aangezien slechts één ventilator nodig is, meer specifiek voor de afvoerregeling. Een ventilatysteem type D verbruikt doorgaans meer energie, gezien het ondersteuning biedt aan twee ventilatoren.
  • Desondanks kan het gebruik van een warmtewisselaar in balansventilatie helpen om energie te besparen. Bij Type C gaat er meer energie verloren aan het opwarmen van de koudere luchttoevoer.
  • Type D onderscheidt zich doordat de buitenlucht gefilterd wordt op pollen en fijnstof. Dit resulteert in een verbeterde luchtkwaliteit, waardoor mensen met allergieën comfortabeler kunnen ademhalen.

Beide mechanische ventilatiesystemen helpen sowieso tegen vochtproblemen. Als je goed ventileert, krijgt condensatievocht geen kans meer. Het heeft alleen maar voordelen voor je gezondheid.

We gaan de strijd aan met virussen

In de balansventilatie kan je ook iets anders laten inbouwen: de GPS-FC24-AC, een ionisatiesysteem. Zo’n ionisatiesysteem zendt elektronen de lucht in die zich klampen aan fijnstof, pollen, maar ook ziektekiemen zoals die van het coronavirus. Na een blootstelling van 60 minuten waren het aantal deeltjes van covid-19 gedaald met maar liefst 90%.

Dit is één van de producten die officieel goedgekeurd zijn door de Federale overheidsdienst Volksgezondheid om nuttig te zijn in de strijd tegen het coronavirus. Staat het product niet op die lijst? Dan is het verboden om verkocht te worden in België.

Heb je last van vochtige muren? Misschien kan mechanische ventilatie wel de oplossing zijn voor jouw probleem. Vraag nu een gratis vochtexpertise aan en wij helpen jou zoeken naar de beste oplossing.

Meer informatie en brochure opvragen

Beantwoord de vragen hieronder en krijg op basis hiervan meer informatie en onze brochure. Wil je de kostprijs laten berekenen? Geef dit dan duidelijk aan in het tekstveld hieronder en wij doen het nodige.

Privacy Preference Center