Wat is de Vlaamse renovatiepremie?

Wie in Vlaanderen een huis renoveert of verbouwt kan beroep doen op verschillende premies en subsidies. De overkoepelende Vlaamse renovatiepremie is daar één van. Die Vlaamse renovatiepremie kan je ook inzetten bij werken van Aquaconsult.

Wie komt in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie?

Er zijn twee verschillende mogelijkheden: je kan een Vlaamse renovatiepremie aanvragen als bewoner, of als verhuurder.

Als bewoner moet je domicilie in dat huis staan en moet je meerderjarig zijn. Daarnaast mag je ook houder zijn van een ander zakelijk recht, zoals vruchtgebruik. De Vlaamse renovatiepremie is dus niet van toepassing op een tweede verblijf.

Als verhuurder moet je een contract hebben met een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar. En je hebt geen recht meer op de Vlaamse renovatiepremie in de laatste 3 jaar van het contract.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2022 mag je in 2020 niet meer verdiend hebben dan

 • 46.170 euro voor een alleenstaande
 • 65.960 euro voor een alleenstaande met één persoon ten laste. Die 65.960 euro wordt verhoogd met 3.700 euro per persoon die ze nog meer ten laste hebben
 • 65.960 euro voor samenwonenden en getrouwde koppels. Ook hier verhoogd dat bedrag met 3.700 euro per persoon die je meer ten laste hebt.
Renovatiepremie

Hoe wordt je inkomen berekend?

Het gaat hier om het inkomen van twee jaar voor de aanvraag. Doe je je aanvraag in 2022? Dan gaat het om het inkomen van 2020.

Om het inkomen te berekenen houden ze rekening met het inkomen van de bewoner én het inkomen van alle meerderjarige personen met wie hij of zij samenwoont op het moment van de aanvraag. Als je dus meerderjarige kinderen hebt die nog thuis wonen terwijl ze al werken, wordt ook dat inkomen meegerekend.

Het inkomen bestaat uit een som van verschillende inkomsten:

 • Het leefloon
 • Het belastbaar inkomen (gezamenlijk én afzonderlijk)
 • Beroepsinkomsten die je verkregen hebt in het buitenland
 • De uitkering, bijvoorbeeld voor personen met een handicap

Waarvoor kan je de Vlaamse renovatiepremie precies inzetten bij Aquaconsult?

Bij Aquaconsult kan je de Vlaamse renovatiepremie inzetten bij werken zoals het waterdicht maken van je kelder, of bij het injecteren van muren om opstijgend vocht te behandelen.

Voor balansventilaties maak je kans op een andere premie: de totaalrenovatiebonus. Ook wel gekend als de BENO-pass. Ook hier zijn er enkele voorwaarden aan verbonden:

 • De woning moet aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk vóór 1 januari 2006
 • Een aannemer moet de werken uitvoeren en factureren
 • De BENO-pass is enkel geldig als de ventilatie die geplaatst wordt nieuw wordt aangekocht
 • Het moet een ventilatiesysteem zijn die gebruikt wordt voor het hele huis
 • Facturen met een aanvraag in 2021 of 2022 mogen maximaal 2 jaar oud zijn, ook voorschotfacturen

Hoe oud mogen facturen zijn om een Vlaamse renovatiepremie aan te vragen?

Net zoals bij de BENO-pass mogen facturen maximum twee jaar oud zijn op datum van de aanvraag. Enkel facturen gelden hier, dus niet de offertes, bestelbonnen, verzendnota’s of kassabonnen.

Zowel facturen van aangekochte materialen als van werken die uitgevoerd zijn door een aannemer komen in aanmerking.

De facturen moeten minstens 2.500 euro kosten om een renovatiepremie te kunnen berekenen en te kunnen toekennen.

Hoeveel bedraagt de Vlaamse Renovatiepremie in 2022?

De renovatiepremie is 30% voor zowel verhuurders als eigenaars. Voor eigenaar-bewoners is dat een minimum van 1.250 euro en een maximum van 3.333 euro.

Voor verhuurders gaat het enkel om een maximum van 3.333 euro.

Die premies zijn per categorie. Er zijn vier categorieën en vochtbestrijding zit onder categorie 1: de structurele elementen van de woning. De premie wordt uitbetaald binnen de 12 maanden na je aanvraag.

Hoe kan ik de renovatiepremie aanvragen?

Als de werken zijn afgelopen, kan je de aanvraag voor de Vlaamse renovatiepremie online aanvragen via de site https://formulieren-wonen.vlaanderen.be/. Ook via papier kan je de premie aanvragen. Je vindt het formulier ‘Aanvraag van een renovatiepremie voor een woning’ via https://www.wonenvlaanderen.be/.

Heb je meer vragen over de Vlaamse renovatiepremie? Of wil je dat onze field engineers eens langskomen voor een gratis vochtexpertise? Neem nu contact op met Aquaconsult en we helpen je met veel plezier verder.

Meer informatie en brochure opvragen

Beantwoord de vragen hieronder en krijg op basis hiervan meer informatie en onze brochure. Wil je de kostprijs laten berekenen? Geef dit dan duidelijk aan in het tekstveld hieronder en wij doen het nodige.