Technische goedkeuring

De algemene technische goedkeuring (ATG certificaat) verstrekt een technisch advies, met inbegrip van een beschrijving en de technische eigenschappen. Een ATG is een gunstige beoordeling en gebruiksgeschiktheidsverklaring van één bepaald bouwproduct van één fabrikant voor een welbepaalde toepassing. Het is bedoeld voor innovatieve producten en bouwsystemen waarvoor geen of onvoldoende normen bestaan.

Een ATG stelt op basis van gedocumenteerde productprestaties vast of het product geschikt is voor een bepaalde toepassing en verstrekt instructies voor installatie of verwerking. Zo wordt er toch gezorgd dat deze producten en bouwsystemen gebruiksgeschikt zijn, zonder risico’s kunnen gebruikt of geïnstalleerd worden én van goede kwaliteit zijn. Dat alles volgens de regels van de kunst van de Belgische markt.

De verschillende varianten van technische goedkeuringen

In de loop der tijd werden er verschillende soorten technische goedkeuringen ontwikkeld om tegemoet te komen aan de specifieke eisen van belanghebbenden in de sector. Enkele soorten zijn:

  • ATG/H: voor materialen, producten of kits.
  • ATG/S: voor houtbehandelingsinstallaties.
  • ATG/M: voor het gebruik van wegmarkeringen.
  • ATG/E: voor energetische innovaties.
  • ATG/D: voor de curatieve behandeling van hout.
  • BENOR/ATG: technische goedkeuring gekoppeld aan een BENOR-certificaat.
atg certificaat

De voordelen van een ATG-certificaat voor de consument

Een ATG-label maakt het de gebruiker mogelijk om de overeenkomstigheid van de op de bouwplaats afgeleverde producten met de bestaande goedkeuring te controleren. Aangezien ATG certificaten worden afgeleverd voor producten en systemen waar (nog) geen productnormen voor bestaan, is dit de enige manier om te zien of de producten goedgekeurd en bijgevolg van goede kwaliteit zijn.

Innovaties in de bouwsector zijn belangrijk om op den duur efficiënter te kunnen werken. Het ATG certificaat zorgt ervoor dat bouwwerven geen laboratoria worden om die innovatieve ideeën uit te testen en worden de klanten dus beschermd.

Wie krijgt het ATG-certificaat?

Een ATG wordt in principe afgeleverd op basis van een goedkeuringsleidraad. Dergelijke leidraad wordt opgesteld door deskundigen van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb) en vormt een beoordelingsbasis voor bouwproducten. Wanneer jij een technische goedkeuring aanvraagt, testen zij vervolgens aan de hand van simulaties of de prestaties van een product na verloop van tijd al dan niet afnemen, wat een kwaliteitsindicatie is.

Daar bovenop komt meestal een certificering, wat betekent dat een door de BUtgb gemandateerde certificeringsinstelling met een vastgestelde frequentie extern toezicht uitoefent over de conformiteit van de productie met de gepubliceerde goedkeuring. Deze toetsing of controle wordt beschreven in een conventie die bij het verlenen van de ATG opgesteld wordt. In deze overeenkomst wordt aangegeven hoe de fabrikant zijn eigen controle op de productie organiseert en welke externe proeven hierbij zullen uitgevoerd worden.

Dankzij het ATG certificaat kunnen bedrijven zoals AquaConsult niet traditionele producten en technieken toepassen zonder gevaar.

Het verschil met de Europese technische beoordeling

De Europese Technische Beoordeling, oftewel ETA, is een wettelijk instrument die door de Europese Bouwproductenverordening werd opgesteld. Het is een andere manier voor fabrikanten om te laten zien dat hun producten goed en veilig te gebruiken zijn , en ook hier dient de aanvraag vrijwillig en op initiatief van de aanvrager te gebeuren. Als een product deze goedkeuring krijgt, mag de fabrikant een CE-markering op het product zetten. Wanneer ze dat teken hebben, mogen ze dit product verkopen in alle landen van de Europese Unie. Dus eigenlijk is de Europese Technische Beoordeling een soort sleutel waarmee je toegang krijgt tot de markt in Europa.

AquaConsult is lid van deze bouwfederaties en kwaliteitslabels

AquaConsult heeft elk belangrijk certificaat voor de bouw in het bezit. Daardoor kunnen wij iedereen de laagste prijs garanderen voor de hoogste kwaliteit en garanties. We werken énkel met topproducten, wat betekent dat vochtproblemen definitief zullen verdwijnen en niet na 10 jaar terugkeren. We bieden een garantie op onze werken van minimaal 20 jaar.

  • BUtgb: Belgische Unie voor de Technische Goedkeuring in de Bouw. Het instituut dat technische goedkeuringen voor bouwmaterialen, -producten, -systemen en van installateurs aflevert.
  • Buildwise: Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.

Heb je last van een vochtprobleem in huis? Contacteer dan AquaConsult en onze field engineers helpen je met veel plezier verder.

Meer informatie en brochure opvragen

Beantwoord de vragen hieronder en krijg op basis hiervan meer informatie en onze brochure.