Technische goedkeuring

De technische goedkeuring (ATG) verstrekt een technisch advies, met inbegrip van een beschrijving en de technische eigenschappen. Een ATG is een gunstige beoordeling van één bepaald bouwproduct van één fabrikant voor een welbepaalde toepassing.

De voordelen van een ATG-certificaat voor de consument

Een ATG-label maakt het de gebruiker mogelijk om de overeenkomstigheid van de op de bouwplaats afgeleverde producten met de bestaande goedkeuring te controleren. ATG’s worden afgeleverd voor producten, waarvoor geen productnormen bestaan. Het betreft dan ook voornamelijk systemen, innovatieve producten en producten die uit meerdere componenten bestaan.

Wie krijgt het ATG-certificaat?

Een ATG wordt in principe afgeleverd op basis van een goedkeuringsleidraad. Dergelijke leidraad wordt opgesteld door deskundigen van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb) en vormt een beoordelingsbasis voor bouwproducten.

Daar bovenop komt meestal een certificering, wat betekent dat een door de BUtgb gemandateerde certificeringsinstelling met een vastgestelde frequentie extern toezicht uitoefent over de conformiteit van de productie met de gepubliceerde goedkeuring. Deze toetsing of controle wordt beschreven in een conventie die bij het verlenen van de ATG opgesteld wordt. In deze overeenkomst wordt aangegeven hoe de fabrikant zijn eigen controle op de productie organiseert en welke externe proeven hierbij zullen uitgevoerd worden.

Aquaconsult is lid van deze bouwfederaties en kwaliteitslabels

Aquaconsult heeft elk belangrijk certificaat voor de bouw in het bezit. Daardoor kunnen wij iedereen de laagste prijs garanderen voor de hoogste kwaliteit en garanties. We werken énkel met topproducten, wat betekent dat vochtproblemen definitief zullen verdwijnen en niet na 10 jaar terugkeren. We bieden een garantie op onze werken van minimaal 20 jaar.

BCCA vzw: certificatie-instelling voor de bouwsector. Stichtende organisatie van vele koepels en kwaliteitslabels in de bouw. Meer info.

BUtgb: Belgische Unie voor de Technische Goedkeuring in de Bouw. Het instituut dat technische goedkeuringen voor bouwmaterialen, -producten, -systemen en van installateurs aflevert. Meer info.

WCTB: Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. Meer info.